a

Неопходно је појачати капацитете и овлашћења инспекцијских органа који контролишу ускраћивање или ограничавање права грађана на здраву животну средину, истиче заштитник грађана Саша Јанковић поводом обележавања Међународног дана заштите животне средине.

Заштита животне средине представља један од највећих изазова савременог и модерног друштва на које свако од надлежних органа и појединаца мора адекватно одговорити како би ова тема била на високом месту приоритета друштва у целини.

Право на живот грађана у здравој средини и заштита у унапређење читавог корпуса права у овој области и даље је недовољно видљиво и не препознаје се као примарно у нашем друштву. Заборављамо да здрава животна средина представља основ за очување човека и  доприноси развоју и квалитету живота свих грађана у нашем  друштву, закључује заштитник грађана Саша Јанковић.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol