a

У мају 2015. године завршена је серија обука за саветнике за заштиту права пацијената и представнике локалних савета за здравље. На обукама које су одржане у Београду, Шапцу, Нишу, Суботици, Пожаревцу, Зајечару, Крагујевцу, Врању, Чачку, Краљеву и Новом Саду учествовало је више од 200 саветника и представника локалних савета за здравље са територије читаве Србије.

Обуке које је Заштитник грађана спровео у сарадњи са USAID Пројектом за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA), а уз подршку Агенције за борбу против корупције и Повереника за  информације од јавног значаја и заштиту података о личности, имале су за циљ да се саветници за заштиту права пацијената и чланови локалних савета за здравље ближе упознају са надлежностима Заштитника грађана и других независних институција у овој области, начину прикупљања и евидентирања неопходних података, као и о другим релевантним околностима којима треба посветити посебну пажњу у раду по приговорима пацијената.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol