a

У циљу заштите права грађана, како пацијената тако и здравствених радника, првенствено лекара, одржан је радни састанак заменице заштитника грађана Гордане Стевановић са директорком Лекарске коморе Србије прим. др Весном Јовановић, у просторијама Заштитника грађана.

Саговорнице су се сагласиле о неопходности унапређења даље сарадње у областима од заједничког значаја за заштиту права грађана.