a

Незванични превод

Стразбур, 05.јун 2015 - Постојећи системи надзора над националним службама безбедности су и даље претежно неефикасни. Подаци који су откривени последњих година у вези са активностима служби безбедности којима су кршена људска права требало је да покрену реформе у овој области, али је напредак разочаравајуће спор.

Европске земље морају да осигурају демократичнији и ефикаснији надзор над радом служби безбедности како би се избегла нова кршења људских права", рекао је данас Нилс Муижниекс, Комесар Савета Европе за људска права, представљајући тематски извештај “Демократски и ефикасни надзор националних служби безбедности”.

Циљ извештаја је да пружи смернице за јачање заштите људских права у области безбедности. Извештај доноси низ мера неопходних за ефикаснији систем националних надзорних механизама и повећање одговорности безбедносних структура, као и њихово апсолутно придржавање стандарда (поштовања) људских права. "Активности служби безбедности утичу на низ људских права укључујући право на живот, личну слободу и безбедност, као и забрану тортуре или нехуманог, суровог или деградирајућег понашања. Оне такође утичу на право на приватност и породични живот, као и на слободу изражавања, удруживања и окупљања и право на правично суђење. Стога је кључно да службе безбедности поступају у складу са владавином права и поштују стандарде људских права у свом раду".

Државе чланице Савета Европе примениле су различите институционалне приступе надзору, користећи, између осталог, парламентарне одборе, независне надзорне институције, институције са ширим надлежностима, као што су омбудсмани, повереници за информације и правосудне органе. Ипак, ниједна држава се у потпуности не придржава међународно успостављених норми. На основу међународних и европских стандарда и националних пракси, овај извештај утврђује најважније циљеве и принципе које омогућавају ефикаснији надзор служби безбедности. „Неопходно је да надзор остане демократски, првенствено кроз укључивање парламената. Такође је неопходно да се обезбеди претходно одобрење за најинтензивније мере, укључујући надзор, да се оснује институција са овлашћењима да доноси правно обавезујуће одлуке о притужбама појединаца на рад служби безбедности, као и да приступа свим информацијама у вези са обавештајним радом“, навео је комесар.

“Службе безбедности постоје да би штитиле наше демократије. Њихов рад је кључан за наш живот у безбедном свету. Овим извештајем желим да укажем на то како њихове активности могу најбоље да буду праћене политикама које обезбеђују њихову законитост и одговорност. Осигуравање да службе безбедности раде под независним и правосудном надзором не умањује њихову ефикасност. Управо супротно, државе би повећале њихов кредибилитет у јавности и ослабиле подршку за анти-демократске мере уколико би се једнако уложиле у очување људских права као у борбу против тероризма”.


------

Извештај „Демократски и ефикасни надзор националних служби безбедности“, на енглеском језику можете преузети овде