a

Геронтолошки центар „Шабац“ у Шапцу поступио је по препорукама тима Националног превентивног механизма (НПМ) које се односе на унапређење смештајних услова, смањење броја корисника у појединим собама, интензивирање програмских активности према зависним корисницима и успостављање евиденција о притужбама, молбама и жалбама корисникa. 

Након посете Геронтолошком центру „Шабац“, у децембру 2014. године, тим НПМ је сачинио Извештај о посети са осам препорука и упутио их овој институцији и надлежном министарству.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol