a

Народни посланици Наташа Вучковић и Балша Божовић указали су на данашњем састанку са заштитником грађана Сашом Јанковићем на проблеме грађана у вези са високим износима пореза на имовину. Како су рекли, у решењима о порезу на имовину грађанима су утврђене обавезе које су несразмерне у односу на њихову економску моћ и платежне способности.

Јанковић је нагласио да је Заштитник грађана у годишњем извештају за 2014. годину констатовао да је порез на имовину физичких лица значајније повећан у односу на раније године и да изазива незадовољство грађана. Он је обећао да ће наставити да ради на овом питању у складу са својим надлежностима.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol