a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана ОЗ Лесковац је осуђенима у пријемном одељењу и прекршајно кажњеним лицима обезбедио да на свако лице дођу најмање четири квадратна метра простора у спаваоницама, а извршен је и низ других побољшања. Укупно 23 препоруке мера за отклањање уочених недостатака су сачињене након ненајављене посете ОЗ Лесковац, коју је Заштитник грађана, у оквиру  послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), обавио 27. априла 2015. године.

У складу са препорукама Заштитника грађана, осуђеним лицима у пријемном одељењу ОЗ Лесковац омогућена је шетња на свежем ваздуху најмање два сата дневно. У току су активности на санирању влаге на зидовима и замени дотрајалих уређаја у санитарним чворовима и купатилима. Одређен број дотрајалих кревета и душека је замењен новим. Такође, наручена је и додатна количина кревета и душека како би се заменили сви дотрајали кревети и душеци који су још увек у употреби.

Обезбеђена су сва хигијенска средства, утврђена редарства и распоред чишћења, као и предузимање дисциплинских мера према осуђеницима који не спроводе утврђене обавезе одржавања хигијене. У току је оспособљавање наменске просторије за смештај лица са инвалидитетом, а чека се одобрење средстава за куповину инвалидских колица.

У складу са препорукама, инсталиран је нови систем видео надзора са много већом покривеношћу затвора. Просторије које су под видео надзором су видно означене, а видео записи се чувају дуже од 30 дана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol