a

Стари, дотрајали и небезбедни електроенергетски објекти су и даље у употреби, непоштовање законом утврђених рокова, нејасно образложене одлуке, неефикасно и неблаговремено поступање по пријавама кварова, непоштовање правноснажних и извршних одлука судова… То су само неки од пропуста које је Заштитник грађана утврдио контролом законитости и правилности рада енергетских субјеката и Министарства рударства и енергетике, а поводом великог броја притужби грађана.

За уклањање утврђених пропуста Заштитник грађана је надлежним органима упутио 22 препоруке, а сачинио је и посебан извештај „Проблеми у остваривању права потрошача – купаца електричне енергије са препорукама“. Тај извештај је резултат анализе примљених притужби, законских одредби и одговора енергетских субјеката и Министарства енергетике и рударства у поступцима контроле законитости и правилности рада.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol