a

Градска управа Града Крагујевца и Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда извршили су део препорука Заштитника грађана које се тичу финансирања делатности предшколских установа и обезбедили да се учешће корисника у финансирању делатности предшколских установа обрачунава у законском износу од 20%. Секретаријат Града Београда је, поступајући по препорукама Заштитника грађана, предузео мере и за детаљније уређење структуре економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама.

Међутим, градске власти Града Крагујевца и Града Београда нису поступиле по препорукама Заштитника грађана да се размотре могућности и предложи начин умањења последица од незаконитог обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности предшколског васпитања и образовања у периоду од 03. 04. 2010. год. до 31. 12. 2014. године.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol