a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, у Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву извршене су адаптације/реновирања десног крила објекта „Интернат”, кухиња и трпезарија. Такође, одређене адаптације извршене су и у Одељењу за појачани надзор (ОПН), обезбеђена је надстрешница на шеталишту за осуђена лица у ОПН-у, а предузете су и мере у циљу боље покривености Завода системом видео надзора. Евиденције о поступању по притужбама и жалбама лица лишених слободе сада се воде уредније, а третмански рад према осуђеним лицима је интензивиран, посебно када су у питању осуђени на казну малолетничког затвора. Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Завод ће од октобра 2015. године започети и са периодичним лекарским прегледима лица лишених слободе на три месеца.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јуну 2015. године посетио Казнено-поправни заводу за малолетнике у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети КПЗ за малолетнике од 30. децембара 2013. године.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol