a

Заштитник грађана Саша Јанковић примио је данас Верицу Бараћ, председницу Савета за борбу против корупције Владе Републике Србије ради покретања сарадње у домену заштите права на мирно уживање имовине, гарантовано Протоколом 1., чланом 1., Европске конвенције за заштиту људских права као и чланом 58. Устава Републике Србије.

Међу областима где је заштита грађана  чија су имовинска прва угрожена посебно потребна, су  урбанизам и грађевинарство, односно приватизација и стечај.

Сарадња Заштитника и Савета би, осим унапређења стања поштовања поменутог протокола, могла да има индиректан, али значајан ефекат у борби против корупције као и у борби против сиромаштва.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol