a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана упућеним кроз Извештај о посети Окружном затвору у Новом Саду, Управа за извршење кривичних санкција упутила је инструкцију свим заводима за извршење кривичних санкција о начину обављања претреса и других поступака према лицима која долазе у посету лицима лишеним слободе. Такође, Управа ће спровести јавни конкурс за пријем у радни однос 40 извршилаца у Служби за обезбеђење у ОЗ Нови Сад.

У складу са препорукама, Управа ће обезбедити финансијска средства за набавку опреме која недостаје у амбуланти, а ангажован психијатар ће бити присутан у Заводу два пута недељно најмање 4 сата.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у мају 2015. године посетио ОЗ Нови Сад у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети, од октобра 2014.године. Том приликом Окружном затвору у Новом Саду и Управи за извршење кривичних санкција упућено је 17 препорука за уклањање уочених недостатка.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol