a

Фарса

Дневни лист "Блиц" - Аутор: Саша Јанковић 

Највишим државни функционерима данас „не смета“ по свим објективни­м критеријумима ниска плата, и радо ће је смањити. И аскете би се по­с­ти­­деле наше одбо­јности према води и кафи на рад­­ном месту. Наши возачи и секретарице раде уз нас да­ноноћно, све презадовољни платом од 18.000 динара, а најквалитетнији у државној управи са индигнацијом одбијају вишеструко веће понуде из комерцијалног и невладиног сек­­то­ра... За то време преспособни дире­ктори јавних предузећа у губитку смањују своје пла­те за десетине процената и ускоро ће у просеку зарађивати само неколико пута више од министара.

Тешко да грађани имају разлога да се радују оваквим индикаторима штедње јавне власти. Све је јефтиније него гло­­­мазна бирократија на коју су грађани огорчени. У годишњем извештају Народној скупштини омбудсман је, оцењујући квалитет остваривања права грађана пред органима власти, написао да од 2004. године, када је усв­­ојена стратегија реформе држа­вне управе, ниједан од утврђених циљева те реформе није испуњен. Администрација (управа) у Србији још је скупа, оптерећена централизмом, по­­ли­­ти­зацијом, бирократским ста­­вом према грађанима, пре­­кобројношћу нестручн­их кадрова, застарелом опр­­е­­мом, немотивисанош­­ћу и дезорганизацијом.

Не­­до­­с­­т­ају јој делотворни и брзи механизми за разматрање притужби грађана, укључујући и оне које указују на широко распростањену корупцију. Мноштво контрадикторних и недоречених пр­о­­писа доприноси атмосфери самовоље.

Недостаје поштовања за до­стојанство странака и за­не­­марује се начело заштите пр­ава грађана, а због при­в­атних мотива жртвује се и начело заштите јавног интереса. Знатан број грађана сусреће се са апсурдном ситуацијом - да органи управе не извршавају су­­дске одлуке. У великом броју случајева грађани се омбудсману жале на спор и бесмислен поступак, и за то криве корупцију, неорганизацију и нерад... Наравно, нису сви у управи такви. У њој има стручних кадрова који се руководе зако­н­ом и професионалном ети­­к­ом.

Изазов је задржа­ти их ту упркос релативно ниским платама, лошим условима рада, атмосфери несигурно­сти усл­ед политичких турбуленција на „шефовским“ местима.

Који ће од ових проблема бити решен смањивањем плата и задржавањем садашње стру­ктуре и састава управе? Можда ће нам остати који динар више у буџету, али ко ће, како и на шта тај буџет трошити? Највеће уштеде оствариле би се када би се остваривањем права и утврђивањем обавеза грађана од самог почетка бавили одговорно, пра­вилно и ефикасно. Тада се сати, дани и године не би трошили на одлучивање о приговорима, тужбама, жалбама, петицијама, притужбама, да би се на крају констатовало оно што је од самог почетка требало да буде, и свакоме било очигледно. Омбудсман ће по­­кушати да том циљу допринесе указивањем на (не)одговорност оних који проузрокују непотребне поступке и трошкове грађанима и држави. Захваљивањем таквима на њиховим „услугама“ се највише може уштедети.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol