a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана Радна јединица за смештај одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћама у Тешици предузела је одређене мере у циљу поштовања права на приватност корисника, и то обезбеђивање ормарића за одлагање личних ствари корисника и реконструкција простора за туширање корисника. Предузимају се и мере које се односе на остваривање права корисника на контакт са сродницима и омогућавање слободе кретања ван Радне јединице, а корисници ове институције су, по речима сарадника из невладиног сектора, посебно задовољни чешћим изласцима ван објекта, који су им омогућени након посете Заштитника грађана.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јуну 2015. године, у циљу праћења поступања према корисницима, посетио Радну јединицу за смештај одраслих и старих са интелектуалним и менталним тешкоћама у Тешици, која је саставни део Геронтолошког центра „Јеленац“ у Алексинцу. О посети је састављен Извештај у коме су овој установи упућене четири препоруке.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol