a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Станица граничне полиције Београд на Аеродрому „Никола Тесла“, увела је систем евидентирања свих лица која изразе намеру за тражење азила у Републици Србији, тако што врши њихово фотографисање и дактилоскопирање. За обављање ових задатака набављена је одговарајућа опрема и уведен „Папилон систем“, а полицијски службеници Станице граничне полиције Београд су обучени за рад на овом систему. Узимајући у обзир препоруке Заштитника грађана, предузете су мере за изградњу просторије аеродрома за смештај странаца, који не испуњавају услове за улазак у Републику Србију, у складу са стандардима. Како би се успоставиле и водиле евиденције о лицима која се смештају у ову просторију, Управа граничне полиције ће, на основу препорука Заштитника грађана, предузети мере из своје надлежности и иницирати да се у Предлогу закона о евиденцији и обради података у области унутрашњих послова, предвиди и обрада података за ова лица.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јуну 2015. године, посетио Аеродром „Никола Тесла“ у циљу праћења поступања полицијских службеника и службеника обезбеђења аеродрома према мигрантима/тражиоцима азила и лицима која се привремено смештају у посебну просторију Аеродрома, јер не испуњавају услове за улазак на територију Републике Србије. О посети је сачињен Извештај са препорукама за унапређење даљег поступања.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol