a

Крајњи заједнички циљ омбудсмана и оружаних снага у демократским друштвима је безбедно демократско друштво, што не значи само просту физичку сигурност и опстанак државе, већ слободу проткану вредностима људских права и развој друштва, рекао је данас заштитник грађана Саша Јанковић на уводном панелу Седме међународне конференције омбудсмана за оружане снаге у Прагу.

Јанковић је говорио о изазовима у демократској цивилној контроли оружаних снага. Као неке од изазова истакао је професионализацију оружаних снага у околностима слабе демократске цивилне контроле, која може од војске створити преторијанску гарду власти, и ширење мандата оружаних снага на цивилне послове, што ако се чини олако, може да води милитаризацији друштва.

Седма међународна конференција омбудсмана за оружане снаге на тему „Улога омбудсмана за оружане снаге у демократским друштвима“ одржава се у Прагу, Чешка Република, од 25. до 27. октобра 2015. године. Заштитник грађана је био домаћин Треће конференције 2011. године у Београду.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol