a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана запослени у Центру за азил у Крњачи ће, приликом смештаја странаца у смештајне јединице Центра, посебну пажњу посветити лицима чији међусобни односи су нарушени, са циљем да се избегну евентуални сукоби.

Запослени у Центру ће наставити са праксом дневног извештавања Канцеларије за азил, посебно у ситуацијама када долази до значајнијег кршења правила кућног реда од стране лица смештених у Центру, како би Канцеларија могла благовремено да предузме мере у складу са Законом о азилу.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у августу 2015. године, посетио Центар за азил у Крњачи у циљу праћења спровођења препорука НПМ за унапређење поступања према мигрантима/тражиоцима азила у Републици Србији.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol