a

Поступајући по упућеним препорукама, Комесаријат за избеглице и миграције је обезбедио константно присуство два преводиоца (за арапски и сомалијски језик), како би се комуникација у Центру за азил у Бањи Ковиљачи одвијала неометано. У Центру су уведена дежурства, али су створени и услови да се у случају значајнијег повећања броја тражилаца азила организује рад запослених по сменама, како би у што већој мери могли да одговоре на ургентне потребе лица која су тамо смештена. Такође, једном избеглици, који је у тренутку посете Заштитника грађана овом Центру био у веома лошем здравственом стању и није могао самостално да се стара о себи, обезбеђена је адекватна здравствена нега и одговарајућа рехабилитација.

У складу са важећим стандардима и препорукама Заштитника грађана, у Канцеларији за азил при Центру за азил у Бањи Ковиљачи биће упослена и полицијска службеница која ће бити задужена за рад са женским лицима смештеним у Центру.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у августу 2015. године посетио Центар за азил у Бањи Ковиљачи, као и Центар за социјални рад и Полицијску станицу у Лозници, у циљу праћења поступања надлежних органа према тражиоцима азила, са посебним освртом на припаднике најугроженијих група, као што су жене, деца и особе са инвалидитетом. О посети је сачињен Извештај са препорукама за унапређење даљег поступања.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol