a

Заштитник грађана Саша Јанковић и повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић још једном упозоравају на дужност заштите адресе становања, јединственог матичног броја грађана и других података о личности, чак и када се државни органи и тела, медији и друге организације и појединци баве појавама и особама од неспорног интереса за јавност.

„Нема ни једног циља, укључујући ту и транспарентност, борбу против корупције и других облика криминала, који захтева кршење људских права која припадају сваком од нас и сваки од тих циљева се успешно и ефикасно може остварити уз пуно поштовање људских права“, истичу заједнички заштитник грађана и повереник.

Заштитник грађана и повереник су разговарали са представником Савета за борбу против корупције Владе Републике Србије о томе да, и у ситуацијама када је оправдано објављивање имена и презимена неког лица, није оправдано објављивање кућне адресе и других законом заштићених података, без чијег објављивања се такође може остварити сврха извештавања, који је прихватио да из извештаја Савета за јавност буду уклоњене адресе становања.

Истовремено, заштитник грађана и повереник апелују на медије да, чак и када државни органи и тела грешком објаве личне податке који би морали бити заштићени, такве информације ипак не објаве из разлога професионалности, етичности и заштите елементарне приватности и безбедности.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol