a

Заштитник грађана започео је мониторинг присилног враћања грађана Србије из земаља Европске уније којима нису прихваћени захтеви за азил. Представник Заштитника грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, пратио поступање полиције према лицима која су јуче, посебним чартер летом, враћена из Диселдорфa у Србију.

Током праћења нису регистроване неправилности у поступању органа јавне власти, а сарадња са полицијом је била изузетно добра. Заштитнику грађана је омогућено остваривање мандата у пуном капацитету.

Присилно враћање спроведено је у сарадњи полиција Немачке, Холандије, Белгије и Србије, а у организацији Европске агенције за управљање оперативном сарадњом са спољним границама ЕУ (FRONTEX). Праћење присилног враћања особа чији су захтеви за азилом одбијени је значајан превентивни елемент у заштити од мучења и других облика суровог, нечовечног и понижавајућег поступања.

На наведени начин Заштитник грађана је остварио свој мандат утврђен Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре који му налаже да врши посете свим местима на којима може бити ограничена слобода кретања људи, а у циљу заштите од тортуре или злостављања.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol