a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Окружни затвор у Суботици омогућиће страним држављанима информације које се тичу остваривања њихових права у затвору на језику који разумеју. Такође, у циљу унапређења поступања према прекршајно кажњеним мигрантима, службеници затвора у Суботици ће представнике дипломатско-конзуларних представништава обавештавати само уз сагласност лица лишених слободе.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у септембру 2015. године, посетио Окружни затвор у Суботици у циљу праћења поступања надлежних органа према прекршајно кажњеним мигрантима.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol