a

На данашњој заједничкој седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и Одбора за одбрану и унутрашње послове у Дому Народне скупштине, заменик заштитника грађана Милош Јанковић указао је да нови закон којим ће се уредити остваривање Уставом зајемчене слободе окупљања грађана треба да задовољи два услова: 1) на несумњив начин да изрази да је окупљање грађана слободно, 2) да законом предвиђена ограничења слободе окупљања - временска, просторна и сва друга, буду доведена у склад са Уставом прописаним основима за ограничење те слободе, а то су заштита јавног здравља, заштита морала, права других и безбедности Републике Србије.

Милош Јанковић је подсетио да, због неблаговременог рада МУП-а на припреми нацрта новог закона, у Републици Србији тренутно не постоји закон који уређује остваривање Уставом зајемчене слободе окупљања, али је истакао да и у овој ситуацији треба приступити детаљној анализи текста нацрта, нарочито у погледу његове усклађености са одредбама Устава Републике Србије.

Јанковић је указао да ће Заштитник грађана у наредном периоду дати мишљење на нацрт закона о јавном окупљању који му је Министарство унутрашњих послова доставило.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol