a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступило је, значајно пре рока, по препорукама Заштитника грађана у вези са процедуром подношења захтева и давања сагласности за промену назива јавне основне школе у Новом Пазару.

У одговору Министарства наведено је да је припремљен Предлог решења о давању сагласности о промени назива школе, као и да је овај орган иницирао да се Информатор о раду допуни информацијама које ће значајно унапредити процедуре у достављању захтева за давање сагласности на промену назива школa, као и критеријуме на основу којих је могуће ценити оправданост разлога који се наводе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol