a

Заменица Заштитника грађана Тамара Лукшић-Орландић за права детета, и начелница Одељења за права детета Наташа Јовић обавиле су непосредни надзор над радом О.Ш. „Јован Цвијић“ у Змињаку код  Шапца, 27.04.2009.године, након претходно спроведеног поступка контроле по притужби родитеља из Змињака, обављеног надзора од стране просветне инспекције Шапца и поновљене притужбе родитеља незадовољних налазима просветне инспекције.

Представнице Заштитника грађана, обавиле су разговор и у Центру за социјални рад Шабац, с обзиром д а се по налогу Министарства рада и социјалне политике,  Центар укључио у решавање  овог проблема који је за последицу имао исписивање из школе две ученице другог разреда.
 
Са управом Школе договорено да покушају да постигну компромис са родитељима да се деца врате у Школу, а да у медијацији помогне и стручни радник центра, едукован за медијацију. Са директорком ЦСР Шабац, Бранком Давидовић и њеним сарадницима, размењена су мишљења и о још два случаја у вези са којима је  Заштитник грађана имао притужбе и у којима је доносио препоруке и мишљења.
 

Заштитник грађана оцењује да је овакав вид сарадње у вези са притужбама грађана на повреде права детета, изузетно користан за све актере у поменутим случајевима, имајући у виду карактер независне екстерне контроле коју обавља Заштитник грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol