a

sertifikat 1На Генералној скупштини Међународног координационог комитета националних институција за људска права (International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions - ICC) заштитник грађана Саша Јанковић је 22. марта 2016. године у Женеви примио сертификат о реакредитацији у највишем А статусу као Национална институција за промоцију и заштиту људских права, за период од 2015. до 2020. године.

Уједињене нације први пут су акредитовале Заштитника грађана као Националну институцију за заштиту и промоцију људских права са највишим „А“ статусом 2010. године за петогодишњи период.

Међународни координациони комитет окупља националне институције за промоцију и заштиту људских права, признатих од УН и акредитује их према усклађености рада и надлежности институција за људска права са Париским принципима.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol