a

Министарство привреде ни након препорука Заштитника грађана није поступило по решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности јер није организацији „Транспарентност Србија“ ставило на увид садржај Уговора о пружању услуга управљања и саветовања, закљученог 21. марта 2015. године, између Републике Србије, Привредног друштва „Железара Смедерево“ д.о.о., HPK MANAGЕMENT д.о.о. из Београда и HPK ENGINEERING B.V. из Амстердама, Холандија.

Заштитник грађана је овим поводом покренуо поступак 2015. године, а препоруке Министарству привреде да поступи по решењу Повереника упућене су у јануару 2016. године. Као разлог за непоступање по препорукама Министарство је поновило наводе изнете у поступку контроле законитости и правилности рада овог органа, потпуно игноришући разлоге за упућивање препоруке изнете у образложењу које је доставио Заштитник грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol