a

Заштитник грађана честита медијима и медијским посленицима Светски дан слободе медија и охрабрује их да се организованије и оштрије успротиве сваком облику притиска. Истовремено, Заштитник грађана позива органе власти и све друге да медијима и новинарима омогуће слободан рад, и посебно - да се уздрже од било каквих напада на њих. Коначно, Заштитник позива саме медије и новинаре да се придржавају највиших стандарда свог посла и увек поштују права свих људи о којима пишу.

Заштитник грађана подсећа да је основни чинилац слободе медија – слободан новинар, што између осталог значи и физички безбедан, те економски и социјално, радно заштићен. Пример новинара Срђана Шкоре већ две године одсликава како се кажњава, уместо подстиче, критички однос према стварности.

Србија је у протеклом периоду донела и почела да примењује сет медијских закона који су оцењени у начелу позитивно. На републичком нивоу релативно успешно спроведени су по први пут и јавни конкурси за финансирање медијских пројеката, али то није било довољно да се унапреди медијска слобода. Уместо тога, медијске слободе су назадовале и имамо све разлоге да као друштво будемо забринути. У Србији, али и шире, слобода медија узмиче пред нетранспарентним политичким, економским и личним интересима и све већи број новинара постаје прости извршилац туђих намера, без стварне могућности да се томе успротиве, да поштују новинарске стандарде, а не изгубе посао. Слобода медија и слобода говора фундаментални су део корпуса људских и грађанских права без чијег постојања нема ни истинске демократије ни друштвеног напретка и Заштитник грађана верује да ћемо као држава и друштво наћи начина да садашњи негативан тренд преокренемо.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol