a

Заменик Заштитника грађана проф. др Горан Башић и помоћник Генералног секретара Заштитника грађана Роберт Сепи учествовали су данас на састанку Унапређеног сталног дијалога, на чијем дневном реду се налазио и преглед напретка на пољу политичких критеријума – демократија и владавина права, односно људска и мањинска права. У области државне управе се разговарало о спровођењу реформе државне управе, укључујући и улогу независних тела, као што су Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, чији су представници изнели своја искуства из ове области.

Разговори, који се обављају у оквиру Унапређеног сталног дијалога, у многим елементима обликују и усмеравају процес реформи у Србији. Представници Европске комисије и других институција Европске уније и представници Владе Републике Србије и других институција у држави разговарају о тренутном стању, плановима и проблемима Србије на путу ка чланству у ЕУ.