a

b_300_0_16777215_00_images_2016_20160607UNHCRrobert.jpegБрој „правно невидљивих” Рома, Ашкалија и Египћана (РАЕ) преполовљен је у протекле четири године, један је од налаза истраживања “Лица у ризику од апатридије у Србији – Оцена напретка 2010-2015.”, који је данас објавила Агенција УН за избеглице.

„Задовољни смо напретком оствареним од априла 2012. године, када су Министарство државне управе и локалне самоуправе, Заштитник грађана Републике Србије и Агенција УН за избеглице потписали трипартитни Споразум о разумевању са циљем да се реши проблем лица без држављанства у Србији”, казао је Ханс Фридрих Шодер, шеф Представништва УНХЦР у Србији.

Заједнице Рома, Ашкалија и Египћана, потписнице Споразума, релевантна министарства и државни органи, као и организације цивилног друштва заједно су оствариле значајан напредак у спровођењу позитивних законских промена као и усклађених, поједностављених поступака у области уписа у матичне књиге рођених и пријаве пребивалишта.

Истраживање које је спровео SeCons у периоду септембар-октобар 2015. године обухватило је близу 2.000 домаћинстава (близу 9.000 особа) у 154 РАЕ насеља у 77 општина у Србији. Представљајући налазе, професор Слободан Цвејић је навео препоруке за усвајање и имплементацију системских решења и пуно учешће ромске заједнице.

„Крајем ове године моћи ћемо да прославимо успешан завршетак Споразума. Остајемо опредељени за заједничку сарадњу у циљу спровођења свих важних препорука овог истраживања да би свако новорођенче у Србији, укључујући и оне чији су родитељи непознатог држављанства, добило извод из матичне књиге рођених”, додао је Шодер. У том циљу, Агенција УН за избеглице је данас најавила донацију 16 компјутера матичним службама у оквиру пројекта „Добродошла на свет бебо”.

„Влада Републике Србије је у последњих неколико година посебну пажњу посветила проблему апатридије - постојању особа без држављанства. Пре нешто више од четири године потписан је Споразум о разумевању између ресорног министарства, представништва УНХЦР у Србији и Заштитника грађана, у оквиру ког су проналажена и имплементирана најефикаснија решења за превазилажење овог проблема. Циљ нам је да омогућимо упис новорођене деце у матичне књиге иако су им родитељи „правно невидљиви”, тј. немају личне исправе или извод из матичне књиге рођених и на овај начин спречимо стварање нових апатрида. Овим желим да се захвалим Високом комесаријату за избеглице на донацији рачунарске опреме, што ће умногоме олакшати рад матичних служби при упису новорођенчади у матичне књиге. Иако Споразум истиче крајем године, уверена сам да ће се наставити успешна сарадња свих укључених институција”, рекла је потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички.

Роберт Сепи, заменик заштитника грађана Републике Србије, изјавио је да је „захваљујући Споразуму о разумевању број „правно невидљивих” лица значајно смањен. Најважнији корак ка том циљу је прихваћена Иницијатива Заштитника грађана за измену и допуну Закона о ванпарничном поступку чиме је лицима без признатог грађанског статуса омогућено да изврше упис у матичне књиге".

Заштитник грађана се, упућујући законске иницијативе, организујући посете и кампање у ромским насељима и обуку службеника, доследно борио за усвајање основних тековина цивилизације - признавање грађанског статуса „правно невидљивим“ лицима, да попут осталих суграђана користе основна права предвиђена Уставом и законима.

Заштитник грађана поздравља све заједничке акције међународних организација, државних органа и независних институција које препознају значај заштите и унапређења људских права и очувања достојанства грађана.

Истраживање „Лица у опасности од апатридије у Србији – Оцена напретка 2010-2015.” доступно је на http://www.unhcr.rs/dokumenti/istrazivanja/.

Више од десет милиона људи у свету трпи последице непоседовања држављанства: ускраћивање основних људских права на здравство, образовање, запошљавање, лична документа. Кључне универзалне конвенције које се баве проблемима апатридије су Конвенција о статусу лица без држављанства из 1954. године и Конвенција о смањењу броја лица без држављанства из 1961. године. Република Србија потписала је обе ове конвенције.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol