a

У складу са препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), полицијски службеници ПУ Суботица ће у будућем раду омогућити свим задржаним лицима да током трајања задржавања код себе имају сву релевантну документацију (решење о задржавању, образац обавештења о правима, извештај лекара и сл.). Решење о задржавању ће се убудуће доносити и уручивати у законом прописаним роковима, а обрасци о правима задржаних лица сачињени на страним и језицима националних мањина разврстани су и обележени, како би полицијски службеници могли да их уруче задржаним лицима на језику који разумеју. Полицијски службеници ће у извештајима о примењеним полицијским овлашћењима наводити тачно време почетка и завршетка примене овлашћења и неће присуствовати лекарском прегледу задржаног лица, осим у ситуацијама када то лекар затражи.

 ПУ Суботица је предузела мере у циљу уклањања утврђених недостатака у поступању према задржаним лицима, као и у циљу поступања по упућеним препорукама НПМ, са којима су упознате све организационе јединице. Такође, ПУ Суботица је обавестила полицијске станице у свом саставу да у будућем поступању дежурни полицијски службеници имају кључеве свих службених просторија како би се НПМ омогућило да у потпуности изврши своја законом прописана овлашћена и током ненајављених посета.

НПМ је обавио ненајављену ноћну посету ПУ Суботица 24. марта 2016. године. Након посете ПУ Суботица достављен је Извештај о посети, са шест препорука за уклањање утврђених недостатака.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol