a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања предузело је финансијске и организационе мере које се односе на повећање смештајних капацитета за малолетне мигранте без пратње у институцијама социјалне заштите, посебно смештајних капацитета за девојчице, као и набавку три возила за превоз малолетних миграната. Предузете мере утицаће и на јачање капацитета запослених у систему социјалне заштите који раде са малолетним мигрантима без пратње.

Заштитник грађана је обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у априлу ове године, посетио Завод за васпитање омладине – Центар за смештај малолетних страних лица без пратње у Нишу и том приликом сачинио извештај са препорукама. У циљу унапређења положаја деце избеглица и миграната до сада је у извештајима НПМ надлежним органима упућено десет препорука, које се искључиво односе на побољшање њиховог положаја.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol