a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања предузело је финансијске и организационе мере које се односе на повећање смештајних капацитета за малолетне мигранте без пратње у институцијама социјалне заштите, посебно смештајних капацитета за девојчице, као и набавку три возила за превоз малолетних миграната. Предузете мере утицаће и на јачање капацитета запослених у систему социјалне заштите који раде са малолетним мигрантима без пратње.

Заштитник грађана је обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у априлу ове године, посетио Завод за васпитање омладине – Центар за смештај малолетних страних лица без пратње у Нишу и том приликом сачинио извештај са препорукама. У циљу унапређења положаја деце избеглица и миграната до сада је у извештајима НПМ надлежним органима упућено десет препорука, које се искључиво односе на побољшање њиховог положаја.