a

Заштитник грађана подсећа да је на данашњи дан почела акција „Олуја“ у Хрватској у којој је преко 200.000 Срба протерано из својих кућа и одузета им сва права. У тој операцији етничког чишћења скоро 2000 људи је убијено, а остали су лишени дома, имовине, посла, елементарног спокоја.

Њихова трагедија трајно опомиње да заштита и добробит човека и грађана морају да буду највиша вредност и увек у центру сваког државног интереса, а да су поштовање људских права, те солидарност међу државама и људима једини основ за одрживу стабилност и просперитет нашег региона, Европе и света, оцењује заштитник грађана Саша Јанковић.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol