a

Управа граничне полиције обавестила је Заштитника грађана да ће Министарство унутрашњих послова приликом израде подзаконских аката и образаца, који ће бити донети након усвајања новог Закона о странцима, узети у обзир препоруке Заштитника грађана из Извештаја о посети Прихватилишту за странце у Падинској Скели.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, надлежне службе су од Министарства унутрашњих послова поново затражиле средства за реновирање просторија у којима странци бораве, као и правно тумачење одредаба Упутства о поступању према доведеним и задржаним лицима којима је прописано обавезно везивање лица које се транспортује.

Истовремено, Заштитник грађана је обавештен да Министарство не поседује кадровске, просторне и финансијске могућности како би се обезбедило стално присуство медицинског особља у Прихватилишту.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре посетио Прихватилиште за странце 21. јуна 2016. године и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol