a

У складу са препорукама Заштитника грађана, унапређено је поступање према доведеним и задржаним лицима у Полицијској управи у Лесковцу, а нарочито у погледу заштите приватности лица приликом обављања лекарских прегледа током задржавања и заштите података из лекарских извештаја. У циљу процене да ли је лице здравствено способно да издржи меру задржавања, сва лица са више од 2 промила алкохола у крви полицијски службеници ће обавезно водити на лекарски преглед. Такође, лица се обавештавају о правима током задржавања у полицији, а решења о задржавању им се уручују у законском року.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, 30. и 31. маја 2016. године посетио ПУ Лесковац. Након посете сачињен је извештај са препорукама за уклањање уочених недостатака.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol