a

Заштитник грађана и Привредна комора Србије ускоро почињу едукацију службеника коморе у склопу активности за успостављање службе за заштиту привредника и предузетника, која ће бити у функцији ефикаснијег остваривања права привредних субјеката у случају незаконитог и неправилног рада органа управе.

Предвиђено је да запослени у овој служби, која ће бити оформљена у свих 17 привредних комора у саставу јединственог коморског система Србије, реагују превентивно, кроз едукацију привредника и предузетника и посредују у заштити и остваривању њихових права. Уколико посредовање између привреде и администрације евентуално не успе, служба ће пружити помоћ у покретању поступка пред Заштитником грађана.

Запослени у служби за заштиту привредника и предузетника неће бити „заштитници“, односно „омбудсмани“, јер је та дужност установљена Уставом и Законом као независан контролни орган који је једини овлашћен да, у непристрасном поступку, утврди недостатак у раду органа власти и препоручи како да пропуст буде исправљен, односно да иницира дисциплинске и друге санкције.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol