a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Управа за извршење кривичних санкција ће унапредити обуку службеника завода у оквиру наставне теме „Родна равноправност“. Циљ обуке је да се запослени у заводима додатно едукују у Центру за обуку и стручно оспособљавање у области стандарда и принципа једнакости и недискриминације у односу на сексуалну оријентацију и родни идентитет.

Казнено-поправни завод у Београду – Падинска Скела ће побољшати материјалне услове у објекту за смештај прекршајно кажњених лица и предузимати посебне мере заштите од дискриминације трансродних особа.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре 21. јуна 2016. године посетио Казнено-поправни завод у Београду – Падинска Скела, у циљу праћења поступања према трансродним лицима лишеним слободе, о чему је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака. Том приликом обављени су разговори са две трансродне жене које су у овом заводу издржавале казну затвора изречену за прекршај.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol