a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, КПЗ у Нишу је просторију за задржавање лица до 48 сати, у Одсеку за притвор у Пироту уредио у складу са стандардима. Задржаним лицима биће омогућен боравак на свежем ваздуху и туширање, док ће неопходна хигијенска средства обезбедити Министарство унутрашњих послова.

Полицијска управа Пирот обавестила је Заштитника грађана да ће лицима задржаним на основу Законика о кривичном поступку уручивати писано обавештење о правима одређена Закоником, као и тачком 4. Упутства о поступању према доведеним и задржаним лицима.

Заштитник грађана је у оквиру послова НПМ, у јулу 2016. године, посетио Полицијску управу Пирот, ради праћења поступања по препорукама упућеним након посете у 2015. години. Том приликом НПМ је посетио и Одсек за притвор у Пироту Казнено - поправног завода у Нишу, односно просторије за задржавање лица до 48 сати.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol