a

Заштитник грађана је 10. октобра 2016. године упозорио Министарство здравља на тешкоће у остваривању права пацијената због неспремности здравствених установа за нову легитимацију и упутио иницијативу за измену законом прописаног рока за прелазак са старе на нову здравствену исправу.

Министарство здравља је 17. октобра 2016. године у законском року одговорило да штетних последица по пацијенте због пропуштања рока да замене књижицу неће бити, да се на превазилажењу техничких проблема у примени нових картица ради, али да њихово решавање „није реално очекивати у кратком року“, те да медији о замени пишу на начин који неосновано „изазива несигурност, па и панику“.

Изменама Закона о здравственом осигурању 2014. године већ је једном продужаван рок за замену здравствених легитимација. Заштитник грађана је тада у Народној скупштини и јавности истицао и да је замена непотребна, да су нови обрасци легитимација неусклађени са обрасцем европске здравствене картице и да је уговорена цена штампања нових картица недопустиво висока. Од замене се ипак није одустало, али је цена касније смањена са 500 на 400 динара по картици.