a

Заштитник грађана је 10. октобра 2016. године упозорио Министарство здравља на тешкоће у остваривању права пацијената због неспремности здравствених установа за нову легитимацију и упутио иницијативу за измену законом прописаног рока за прелазак са старе на нову здравствену исправу.

Министарство здравља је 17. октобра 2016. године у законском року одговорило да штетних последица по пацијенте због пропуштања рока да замене књижицу неће бити, да се на превазилажењу техничких проблема у примени нових картица ради, али да њихово решавање „није реално очекивати у кратком року“, те да медији о замени пишу на начин који неосновано „изазива несигурност, па и панику“.

Изменама Закона о здравственом осигурању 2014. године већ је једном продужаван рок за замену здравствених легитимација. Заштитник грађана је тада у Народној скупштини и јавности истицао и да је замена непотребна, да су нови обрасци легитимација неусклађени са обрасцем европске здравствене картице и да је уговорена цена штампања нових картица недопустиво висока. Од замене се ипак није одустало, али је цена касније смањена са 500 на 400 динара по картици.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol