a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Прихватни центар у Суботици поставио је правила о кућном реду на улазу у управну зграду и у објектима за смештај миграната. Комесаријат за избеглице и миграције предузео је мере како би се обезбедио тоалет прилагођен особама са инвалидитетом. Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања и Центар за социјални рад града Суботице су, у сарадњи са организацијом УНИЦЕФ, ангажовали четири теренска социјална радника ради заштите рањивих група миграната који су смештени у Прихватном центру.

У циљу заштите безбедности миграната, других лица, као и њихове имовине Полицијска управа у Суботици је путем патролне делатности обезбедила непрекидно присуство униформисаних полицијских службеника у непосредној близини Прихватног центра, а овлашћена службена лица Одсека пограничне полиције, за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима свакодневно обилазе Прихватни центар.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, 10. августа 2016. године посетио Прихватни центар у Суботици, граничне прелазе Хоргош и Келебија и Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, о чему је сачињен Извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol