a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Комесаријат за избеглице и миграције је у сарадњи са организацијама Група 484 и Save the Children ангажовао двојицу стручњака који су специјализовани за рад са децом у дечијем кутку Центра за азил у Боговађи. У Центру су на прописаним обрасцима успостављене евиденције о свим лицима, обезбеђена је доступност преводиоца, а у трпезарији је истакнуто обавештење да је исхрана прилагођена верским убеђењима лица исламске вероисповести. Такође, сва медицинска документација је пребачена у амбуланту и биће доступна искључиво медицинском особљу, а овлашћено лице ће обавештавати Канцеларију за азил о случајевима непоштовања кућног реда.

Поводом препоруке да Канцеларија за азил региструје и изда личне карте за лица која траже азил, Управа граничне полиције је обавестила Заштитника грађана да је потребно да Канцеларија од стране другог надлежног органа благовремено буде обавештена о присуству лица која су изразила намеру да траже азил и која су у тој намери озбиљна, као и о њиховим личним подацима.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре 24. августа 2016. године посетио Центар за азил у Боговађи, о чему је сачињен Извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol