a

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитникa грађана да ће у наредном периоду размотрити могућност штампања обрасца о правима миграната и тражиоца азила, али да тренутно није у могућности да приступи реализацији упућене препоруке. У одговору овог органа наведено је и да се предузимају све расположиве мере како би се унапредило информисање миграната и тражиоца азила.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре посетио је 26. и 27. јула 2016. године Полицијску управу у Пироту и Регионални центар граничне полиције према Бугарској, у циљу праћења поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила. Том приликом сачињен је Извештај са препорукама.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol