a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, центри за социјални рад у Тутину и Сјеници, у складу са својим капацитетима настоје да предузимају законом прописане мере у циљу заштите малолетних страних лица без пратње, који су смештени у центрима за азил у овим местима. Сходно препоруци упућеној Центру за азил у Сјеници, мигранти по пријему пролазе комплетан здравствени преглед, а обезбеђено је и редовно присуство лекара у овом центру сваког дана у периоду од 8 до 16 часова. Поводом препоруке да Канцеларија за азил региструје и изда личне карте за лица која траже азил, Управа граничне полиције је обавестила Заштитника грађана да лица смештена у наведеним центрима за азил не желе да започну поступак азила у Србији, односно да чекају свој ред за прелазак у Мађарску.

Обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Заштитник грађана је посетио центре за азил у Тутину и Сјеници у септембру 2016. године, у циљу праћења поступања према избеглицама и мигрантима. Након посете сачињени су извештаји са препорукама за отклањање уочених недостатака.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol