a

Заштитник грађана Саша Јанковић, учествовао је на Првој међународној конференцији војних омбудсмана одржаној поводом 50 година постојања Немачког Парламентарног повереникa за оружане снаге (German Parliamentary Commissioner for the Armed Forces). Конференцију је иницирао Парламентарни повереник у сарадњи са Женевским центром за демократску контролу оружаних снага (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF), а  одржана је од 10. до 12. маја ове године у Берлину.  Конференцији су присуствовали представници националних омбудсмана из области оружаних снага, омбудсмана општих надлежности, као и других националних институционалних механизама који штите права запослених у оружаним снагама. С обзиром да је реч о првој међународној конференцији која је окупила омбудсмане у области оружаних снага, учесници конференције су разменили искуства и информације о раду својих институција, мандату, овлашћењима и развили контакте за будућу сарадњу у овој области.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol