a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Прихватилиште за странце у Падинској Скели обезбедило је странцима које је потребно принудно удаљити из земље, подршку психолога, а предузете су и мере у циљу попуњавања упражњених радних места, како би се унапредио рад са овим лицима. Такође, женама и деци омогућен је дужи боравак на свежем ваздуху.

Ипак, проблеми одсуства континуиране здравствене заштите и отежане комуникације између полицијских службеника и странаца који не разумеју српски ни енглески језик и даље постоје.

Тим Заштитник грађана, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, посетио је 12. августа 2016. године Прихватилиште за странце у Падинској Скели. О овој посети је сачињен Извештај, у коме су упућене препоруке за отклањање уочених недостатака у поступању према странцима који су тамо смештени.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol