a

Окружни затвор у Врању, поступајући по препорукама Заштитника грађана, повећао је смештајни капацитет одељења притвора и на тај начин сваком притворенику омогућио законом прописани минимум простора, а спаваоницу у приземљу Завода је прилагодио потребама особа са инвалидитетом. Такође, Завод је обавестио Заштитника грађана и да ангажује преводиоце ради пружања релевантних информација странцима лишеним слободе.

Завод је у остављеном року поступио по свим упућеним препорукама Заштитника грађана, у претходном периоду је уложио напоре за ефикасно исправљање уочених недостатака, што представља пример добре праксе сарадње два органа.

Тим Заштитник грађана, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, посетио је 08. новембра 2016. године Окружни затвор у Врању. О овој посети је сачињен Извештај са препорукама мера за исправљање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol