a

Поступајући по препоруци Заштитника грађана да се у просторији намењеној странцима којима је на Аеродрому „Никола Тесла“ одбијен улазак у Републику Србију истакну информације о њиховим правима и процедурама за остваривање тих права, као и о могућности да затраже помоћ домаћих и међународних организација, Управа граничне полиције је обавестила Заштитника грађана да су на видном месту у просторији истакнуте информације, односно контакт телефони релевантних организација.

Поред тога, Станица граничне полиције Београд ће у случајевима неопходности јасне и прецизне комуникације између полицијских службеника и странаца од Министарства унутрашњих послова захтевати ангажовање преводиоца за одговарајући језик.

Тим Заштитника грађана, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, 17. новембра 2016. године посетио је Станицу граничне полиције Београд и просторију у транзитној зони Аеродрома „Никола Тесла“. О овој посети је сачињен Извештај са препорукама мера за унапређење поступања према странцима којима је одбијен улазак у земљу.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol