a

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, расписује јавни позив за доделу награда градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији који су у 2016. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.