a

До избора новог заштитника грађана, у складу са чланом 16. став 1. Закона о Заштитнику грађана, функцију заштитника грађана обављаће заменик заштитника грађана Милош Јанковић, који је и претходно, у складу са чланом 6. став 3. Закона о Заштитнику грађана, био одређен да у случају одсутности или спречености заштитника грађана обавља његову функцију.

Милош Јанковић, заменик заштитника грађана за лица лишених слободе, од 2008. године до данас, у два мандата, обавља дужност заменика заштитника грађана и руководи сектором заштите и унапређења права лица лишених слободе и то, лица у полицијском задржавању, притвору, затворима, заштити и унапређењу права особа са менталним сметњама у психијатријским болницама, као и особа смештеним у резиденцијалним установама социјалне заштите, прихватилиштима за странце и центрима за азиланте.

Одлуком већине држава чланица Oпционог протокола уз Конвенцију против тортуре, 2011. године је изабран за члана Поткомитета УН за превенцију тортуре, где је обављао послове у складу са мандатом овог органа УН, који су предвиђени Опционим протоколом.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol