a

У сарадњи Инцест Траума Центра из Београда и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, данас је основана Национална мрежа школа и вртића против сексуалног насиља.

b_280_0_16777215_00_images_20170221_GordanaNacMrez.jpegПоздрављајући оснивање Националне мреже, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић подсетила је да је Заштитник грађана протеклих година интензивно пратио рад органа јавне власти у заштити деце од злостављања и занемаривања, нарочито када је реч о сексуалном насиљу. Сексуално насиље у установи образовања повремено се појављивало као предмет притужби и поступања Заштитника грађана, а пракса је, како је рекла Стевановић, показала колико је значајан надзор над установама у којима је било сексуалног насиља над ученицима.

У тим случајевима неопходно је проверавати рад установа, јер смо, нажалост, видели како су директори школа својим одлукама да не воде, односно обуставе дисциплинске поступке, заправо заштитили злостављача уместо деце, а њихове одлуке нису биле предмет надзора просветних власти, оценила је заменица.

Она је подржала поновно увођење кривичног дела сексуално узнемиравање у Кривични законик, чиме се обезбеђује боља кривичноправна заштита деце од овог облика сексуалног насиља.

Налазећи да је корисно да запослени у јавним службама буду упознати са што више информација о сексуалном злостављању деце, Заштитник ргађана израдио је публикацију о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, која садржи текст Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања и изабране препоруке, мишљења и ставове Заштитника грађана.