a

Градови Крагујевац, Пирот и Ниш су добитници награде Јавног позива градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији за доделу награда за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. години, оценила је Конкурсна комисија. Комисију су чинили представници Заштитника грађана, Сталне конференције градова и општина, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и удружења грађана који су чланови Савета Заштитника грађана за особе са инвалидитетом и старије.

На основу прегледа пристиглих пријава и пратеће документације, као и непосредним увидом на терену, Конкурсна комисија је оценила да је приступачност у Републици Србији у развоју, те да степен приступачности не зависи од степена развоја града или општине. На основу свега приказаног од стране градова и општина током овог Јавног позива, Заштитник грађана изражава уверење да ће се развој свих облика приступачности још интензивније наставити и убудуће, док ће Заштитник грађана и даље промовисати и указивати на примере добре праксе, како би на тај начин подстакао органе, установе и институције да се укључе у унапређење свих облика приступачности на својој територији.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol